Årsmeldinger

 

Studentsamskipnadene har hjemmel i lov om studentsamskipnader.

Samskipnadene er selvstendige institusjoner som står under tilsyn av Utdannings- og forskningsdepartementet.
Styret er samskipnadenes øverste myndighet. Studentene har flertall i styret. UMB og ansatte er også representert i styret. Aksjeloven er gjort gjeldene for den forretningsmessige driften av samskipnadene. 
 

Årsmelding 2016. PDF-dokument

Årsmelding 2015, PDF-dokument

Årsmelding 2014, PDF-dokument

Årsmelding 2013, PDF-dokument

Årsmelding 2012, PDF-dokument

Årsmelding 2011, PDF-dokument

Årsmelding 2010, PDF-dokument 

Årsmelding 2009, PDF-dokument 

Årsmelding 2008, PDF-dokument

Årsmelding 2007, PDF-dokument

Årsmelding 2006, PDF-dokument

Årsmelding 2005, PDF-dokument

Årsmelding 2004, PDF-dokument

Årsmelding 2003, PDF-dokument

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster