Bakgrunn - historikk

 

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) ble opprettet 1. juli 1955 med hjemmel i daværende lov om studentsamskipnader.

De første årene var hovedaktiviteten bygging og drift av studentboliger, samt studentekspedisjon.

SiÅs har etterhvert utviklet seg til å bli en relativt stor bedrift og omfatter nå bygging og drift av studentboliger, serveringsvirksomhet, utleievirksomhet, bokhandel, trykkeri og drift av idrettshall.En kort historisk oversikt over utviklingen i SiÅs:

 
Ring oss gjerne på tlf. 64 96 63 00 for flere opplysninger

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster