Andre tjenester

 

svanedammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet

Vi selger frimerker.

 

Kopiering

Boksmia har en underavdeling som heter ROTATOR. Her kan du få utført flere tjenester, bl. a. kopiering,  innbinding, fargekopiering og utskriving.

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster