SiÅs studentboliger

 

SiÅs Studentboliger

Foto: Gisle Bjørneby

Ledige boliger i SiÅs

annonseres her med søknadsfrist

Leiekontrakt med vedlegg

Prislister, generell informasjon, boregler, reglement, telefonnumre

Boliginformasjon - Boligtorget.no

Beskrivelse av vårt boligtilbud - søk på bolig

Bomiljøutvalget

Instrukser - regler.

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster