Avfallshåndtering

 

Alle studentboligene er underlagt kommunal renovasjon v/ Follo Ren.
For mer informasjon: www.folloren.no

 

steel_trash_can

 

 

 

Pentagon/ Palisaden

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

 

Pomona

Miljøstasjon for papp/papir, plast og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall) Glass/metall leveres på Pentagon.
 

Skogveien

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall) Plast samles i spesialsekker (hentes i vaskekjeller i Skogveien 22 og 28) og leveres ved papirkontainer på tømmedagen.


Kajaveien 15 og Kajaveien 18

Miljøstasjon for plast, papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

 

Kaja studentboliger

Kontainer til restavfall  (inkl. grønne poser med matavfall) og papp/papir ved boligene. Plast samles i spesialsekker og leveres ved papirkontainer på tømmedag. Glass/metall leveres i Kajaveien 15.

 

 Utveien 6

Miljøstasjon til restavfall (inkl. grønne poser med matavfall), plast og papp/papir. Glass/metall må leveres på nærmeste returpunkt: Kajaveien 15, Pentagon eller Ås sentrum.

 

Skoggården/ Fougnerbakken

Miljøstasjon til restavfall (inkl. grønne poser med matavfall), plast og papp/papir. Glass/metall må leveres på nærmeste returpunkt: Kajaveien 15, Pentagon eller Ås sentrum.

 

Rådhusplassen

Miljøstasjon for plast, papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

 

 

 

Kildesorteringsinstruks for SiÅs Bolig

 

Restavfall skal pakkes forsvarlig inn og kastes på anviste plasser.

Matavfall samles i grønne poser og kastes sammen med restavfall.

 

Spesialavfall er studentene selv ansvarlig for å levere på rett sted.
De fleste typer avfall kan leveres på Bølstad Gjenvinningsstasjon.

 

Brukbare ting som; klær, kjøkkenutstyr, møbler etc. kan levere til:
UFF-kontainer, loppemarked, bruktbutikker eller selges på Finn.no
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster