Husdyr

 

Det er ikke tillatt å holde husdyr i studentboligene.

 

Det er allikevel tillatt å holde hund i enkelte av våre boliger. Søknad om hold av hund må leveres skriftlig til SiÅs Bolig. Når søknaden er innvilget kan hunden flytte inn.

 

I Skogveien/Utveien kan det gis tillatelse til å holde hund i følgende leiligheter:
Skogveien 25 - alle leiligheter
Skogveien 28 - leilighet nr. 802, 815, 816, 825 og 826
Utveien 26 - alle leiligheter
Det er bare tillatt med én hund i hver leilighet, og totalt 10 for hele området Skogveien/Utveien.

På Pentagon kan det gis tillatelse til å holde hund i:
Inferno 001-006
Jubilo 001-006
Løa 001-006
Løa 013-018
Løa 119-124
Løa 108D, 110D og 112D.
Det er bare tillatt med én hund i hver leilighet/dublett og totalt 8 for hele Pentagon.

 

Hund

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster