Innflytting - oppsigelse - utflytting

 

Innflytting:  

Innflytting skjer etter kl. 1200 den dagen kontrakten starter.

Dersom du ankommer senere enn kontraktstart, gi melding til utleie@sias.no .

Alle leieforhold reguleres i egen leiekontrakt m/ vedlegg.

Nøkkel hentes hos SiÅs Bolig på Smia, se kart

 

 

Oppsigelse:

Leieforholdet kan sies opp skriftlig med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.

Oppsigelse på boligtorget.

 

 

Utflytting:

Utflytting skjer før kl. 1200 den dagen leiekontrakten utløper, hvis ikke annet er avtalt.

Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: se her

Avtal vaskekontroll på: renhold@sias.no senest 1 uke før utflytting.

Alle private gjenstander skal fjernes. Husk å tømme boden.

Husleie og vaskeri skal være oppgjordt ved utflytting.

 

Dersom du flytter utenom våre åpningstider,kan du levere nøkkel i brevsprekken i døren på baksiden av Smia, SiÅs Bolig.

 

 

koffert_web
 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster