SiÅs studentbolig - miljøvennlig hverdag

 

Miljømål og miljøstrategi for SiÅs

I tråd med SiÅs strategiske plan er det et mål å sertifisere studentboligene
som Miljøfyrtårn. Dette skal synliggjøre SiÅs miljøprofil, underbygge
miljøarbeidet samt stimulere til nye miljøtiltak og økt engasjement.

Vårt miljøfokus er forankret i SiÅs strategisk plan og herunder delt inn i følgende
Miljøfokus områder:


-    Miljøvennlig energi
-    Enøk-tiltak
-    Avfallshåndtering
-    Avløps- og kloakksystemer
-    Miljøtiltak ved byggeprosjekter og vedlikehold

 
SiÅs vil samarbeide med UMB for å gjennomføre miljøtiltak på campus.

 Environment

  

SiÅs - miljømål

 

Miljøvennlig hverdag - tips og ideer til en mer miljøvennlig hverdag.

 

Kildesortering - hvordan sortere i de forskjellige boligene.

 

Her kan du lese om miljøtiltak som er gjennomført i SiÅs studentboliger.

 

 Miljøtips - eksterne nettsider:

Grønn hverdag

 

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster