Parkering bil - sykkel

 

Bil

SiÅs Bolig har parkeringsplasser for studenter i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

 

Studenter som disponerer egen bil må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi registreringsnummer på bilen.

Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post.

 

Det gis kun en parkeringstillatelse pr student.

Parkering uten tillatelse vil medføre bøtelegging. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område. 

 

De som bor i Skogveien kan skrive seg på en liste for å få tildelt parkeringsplass med strømuttak for motorvarmer.


 

Gjesteparkering

På Palisaden og i Skogveien er det tilgjengelig gjesteparkering med betaling via sms.

 

Sykkel

Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

 

 

Parkering NMBU

 

 

 

Parkering

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster