Sikringer - lysstoffrør

 lyspærer - batteri

 

Lyspærer, lysstoffrør, sikringer og batteri til røykvarsler kan hentes på servicebygget på Pentagon. Vi er som oftest tilstede mandag - fredag, kl. 0700-0730 og 1415-1430.

Vennligst returner brukte lysstoffrør til sericebygget.

 

 

Sikringsskap på Pentagon

Oversikt over plassering av sikringskap til hybler og dubletter.


Kringla - U. Etg: 
Sikringsskap i fellesgang for hybler og dubletter.

Kringla - 1. Etg:
Sikringsskap i K107-112, K119-124, K131-136, K137-142
Hyblene K101-106 har sikringskap i K107-112
Dublettene K114, K116, K118 har sikringsskap i K119-124
Dublettene K126, K128, K130 har sikringsskap i K131-136

Kringla - 2.etg:
Sikringsskap i K207-212, K219-224, K231-236, K237-242
Hyblene K201-206 har sikringskap i K207-212
Dublettene K214, K216, K218 har sikringsskap i K219-224
Dublettene K226, K228, K228 har sikringsskap i K231-236

Løa - U. Etg:
Sikringsskap i fellesgang for leiligheter og dubletter.

Løa - 1 etg:
Sikringsskap i L101-106, L113-118 og L119-124.
Dublettene L108, 110, L 112 har sikringskap i L 101-106

Løa - 2 etg:
Sikringsskap i L201-206, L213-218 og L219-224.

Dublettene L208, L210, L212 har sikringskap i L 201-206

Mølla
Alle sikringskap står ute i fellesgang i alle etasjer:
U etg.     1 stk.
1 etg.      2 stk.
2 etg.      2 stk
3 etg.      2 stk.
4 etg.      2 stk.

 

 

lyspære

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster