TV-signaler

 

Alle boliger i SiÅs er klargjort for det digitale bakkenettet.
 

Kanaloversikt TV-anlegg SiÅs:
Analoge kanaler

NRK 1                               K 8                196,25 MHz
NRK 2                               K12               224,25 ”
NRK Super/NRK 3         S14               252,25 ”
TV 2                                   K 5                175,25 “
TVN                                   S16               266,25 “
TV 3                                   S13               245,25 “
CNN                                  K 7                189,25 “

Det er mulighet for tilleggskanaler ved å bruke Riks-TV boks, eller flatskjerm med innebygd riks-TV mottaker - Kobles til det eksisterende antenneuttaket.

 

På noen flatskjermer med innebygd Riks-TV mottaker må frekvensene legges inn manuelt.

Riks-TV kanaler
Riks-TV            S21            306 MHz
Riks-TV            S23            322 “
Riks-TV            S25            338 “

 

 

 

Television_Antenna 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster