Vaskerier

 
 

Tilgang til og bruk av fellesvaskerier for samtlige studentboliger faktureres etter følgende satser:

Hybel; kr 50,- pr måned

Dublett; kr 100,- pr måned

Familieleilighet; kr 150,- pr måned

Dette gir fri tilgang til og bruk av vaske- og tørkemaskiner/rom for leietakere i studentboligene.

 

 

 

Bestemmelsene om vaskeri er tatt inn i Vedlegg 1 til kontrakt og er derved en del av leiekontrakten.

 

 

vaskeri

 


 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster