Meldesentral bolig

 

Dersom det oppstår en feil eller mangel ved boligen din, kan du gi SiÅs
beskjed direkte ved å sende en feilmelding fra din side på Boligtorget.

 

Log inn med bruker navn og passord.

Link for feilmelding finner du på høyre side sammen med søknader, kontrakter etc.

 

 

 

06.12.2011, SiÅs Bolig

 

 

verktoykasse

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster