Fastlegeordningen

Dersom du ikke har fastlege på Ås, kan det være hensiktsmessig å bytte fastlege. Dette gjøres ved å kontakte fastlegetelefonen.  Telefon: 810 59 500, eller på NAV-trygd:. 

www.as.kommune.no/fastlege.348902.no.html

Det kan hende at du ikke har hatt  bruk for lege tidligere, og derfor ikke vet  hvem legen din er.  Da har NAV-trygd gjort valget for deg.  Fastlegekontoret vet svaret.  Det eneste du behøver er ditt personnummer, navn og postnr. der du er registrert i folkeregisteret.  Telefon: 810 59 500, eller på internett: 

 

Kontakt informasjon til legene i Ås

www.as.kommune.no/index.php

 

Akutt legehjelp

For akutt legehjelp etter klokken 16.00 og i helgene:
Follo legevaktsentral: 64 87 19 30 evt. nødnummer 113.

Dersom du ikke har fastlege i Ås, men allikevel har behov for å snakke med lege, kan du kontakte Follo legevaktsentral for å få informasjon om hvilken fastlege som har dagvakt.

 

Psykiatri:
Folloklinikken: 64 85 20 00,
Akutt-team: 64 85 22 30. Etter kl. 16.00: 91109242.

 

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster