Nyttige telefonnumre og annet

 

eika_meierikrysset

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Juridiske rettigheter

 

Jussbuss - Du kan få gratis juridisk veiledning av Juss-Buss som har fast tid hver uke i Arbins gate 7,
0253 Oslo, tlf. 22842900.
Åpningstider mandager 10.00 - 15.00 og torsdager 17.00 - 20.00.

 

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner i Oslo. Tar i mot alle typer saker, og har også en egen volds- og mishandlingsgruppe og en egen innvandrergruppe. Tlf. 22842950.

 

Fri Rettshjelp - Det er mulig å søke fri rettshjelp på visse vilkår, avhengig av type sak og din inntekt. For nærmere opplysninger, kontakt Fri Rettshjelp, Storgt. 19 i Oslo. Tlf. 22425260.

 

Advokatforeningen - Den Norske Advokatforening tilbyr gratis juridiske råd uten timebestilling torsdager 16.00 - 19.00 i Kr. Augustsgate 9 i Oslo. Tlf. 22035050. Vær oppmerksom på at din hjemforsikring også kan dekke visse typer juridisk hjelp. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap dersom dette skulle være aktuelt.

  

Annet

 

Psynett; En informasjonskanal for psykisk helse. www.psynett.no/

Vaksinering: Skal du reise utenfor Vest-Europa trenger du sannsynligvis oppdatering av vaksiner. Kontakt Helsestasjonen for timebestilling på tlf.64962240. Helsestasjonens mål er god vaksinasjonsdekning til lavest mulig pris.

 

Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Tlf. 815 33 300 alle årets dager, hele døgnet. Kirkens SOS bemannes av ca. 1.000 trenede, frivillige medarbeidere. Det er høyt under taket og alle er sikret full anonymitet. Vi driver ingen form for "misjonering". For ytterligere info se www.kirkens-sos.no

 

Psykiatrisk hjelp: Folloklinikken: 64852000,
Akutt-team: 64852230. Etter kl. 16.00: 91109242.

Hjemmeside: io.no/info/distriktspsykiatrisk-senter-dps-follo-178129 

Psykisk helse: Sosial- og helsedirektoratet sin nettside om psykisk helse finner du på www.psykisk.no

 

Krise- og Incestsenteret i Follo:
Langbakken 9, 1430 Ås. Tlf. 64 97 23 00.
Epost: post@krisesenteretifollo.no
Internett: www.krisesenteretifollo.no

  

Barnevern:
Ås kommune - tlf. 64 96 20 00.

 

Studentbolig:
Henvendelse SiÅs Bolig i Smia eller på tlf.: 64 96 63 00.

 

Studentforsikring:
Alle studenter bør skaffe seg en individuell livs-, innbo- og reiseforsikring.

 

Statens lånekasse for utdanning:
Tlf. 22 72 67 00 / 04545. Se hjemmesiden

 

Studentenes informasjonstorg (SiT):
Til SiT's hjemmeside

 

HMS: Helse, Miljø og sikkerhet ved NMBU. Les mer her (kun på NMBU's intranett).

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster