Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging under eksamen og/eller studiene ta kontakt med tilretteleggingskontoret ved NMBU på


https://www.nmbu.no/student/veiledning/tilrettelegging

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster