Alle som ønsker å klatre i Eika Sportssenter må lese og signere på ansvarserklæring. Denne utleveres i resepsjonen og må leveres signert før du får tilgang til anlegget.

Vi lagrer din erklæring.

 

Eika Sportssenters regler i klatreanlegget:

 

1. Alle har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Du har selv ansvaret for at ikke andre buldrere faller på deg.

2. Alle har lov il å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.

3. Hvis du ikke har Toppatu eller Ledkort/Brattkort, kan du likevel trene på å sikre på led opp til femte bolt (klatreren fires ned etter femte bolt), forutsatt at du

4. Topptaukort og tilsvarende gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge synlig i selen når du sikrer.

5. Ledkort/Brattkort og tilsvarende gir adgang til å sikre på led på alle vegger. Kortet skal henge synlig i selen når du sikrer.

6. Du har lov til å veilede 1 ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du har Topptaukort (kun topptau) eller Led/Brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte.        Veilederen skal være på bakken. ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.

7. Enhver form for lønnet instruksjon i Eika Sportssenters lokaler skal kun skje etter avtale med Eika Sportssenter.

8. Personlaet kan henvise til buldring og inndra sikringskort dersom det ikke sikres forsvarlig.

 

11.11.2016

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster