Henvendelser

 

Resepsjon Eika Sportssenter:
Tlf.: 64 96 63 47
E-post: eika@sias.no

Besøksadresse: Herumveien 6

 

Idrettssjef :
Kirstine B. Bakke
Telefon: 64 96 63 50
E-post: kbb@sias.no

 

Fysisk aktivitet og helserådgiver:
Patrick Hansen,
Telefon: 64 96 63 51
E-post: patrick.hansen@sias.no

 

Postadresse:
Studentsamskipnaden i Ås,
Eika Sportssenter, 1432 Ås.
E-post til resepsjonen: eika@sias.no

 

badminton05
 
 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster