Priser lagidrett

 20130816_5149_800px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk å ta med:

-  studiekort/ansattkort. Kortet er personlig.
-  kvittering på betalt semesteravgift.

 

 

NMBUI-medlemmer:

Alle studenter fra norsk universitet, høgskole eller likeverdig lærested som lover å overholde lagets lover og bestemmelser.

Økonomiske forpliktelser med andre organisasjonsledd i NIF må være gjort opp.

Priser:
Studenter: kr. 150,- pr. semester.
Andre:        kr. 300,- pr. semester.

 

 

NMBU-BIL-medlemskap:

Alle ansatte på hel eller deltid. Ansattes ektefeller/samboer og barn over 16 år dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på vedkommendes arbeidssted.

Priser:
Kr. 200,- pr. år. (inkluderer skadeforsikring under trening)

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster