Booking av lokaler og kantiner

 

Lokaler på Samfunnet

For å booke rom på Samfunnet kan du legge inn en forespørsel på www.sias.no/lokaler/booking. Du kan også kontakte driftsleder på Samfunnet, Lars Berg Raaen på 905 76 578 eller samfunnet@sias.no

 

Kantiner

For å låne kantinelokalene på Sørhellinga, IMT eller Husdyrfag må du kontakte Serviceavdelingen på NMBU. Ønsker du å låne kjøkkenet må en SiÅs ansatt være tilstede. Dette koster 500,-/time. For booking av kantinekjøkken eller økonomikantina, kontakt kjøkkenet på 905 66 578 eller matbestilling@sias.no. Mat og drikke må bestilles av SiÅs ved bruk av økonomikantina.

 

 

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster