Studentposten

 

Studentposten holder til i Samskipnadsbygningen ved Svanedammen.

 

Bakgrunn

Sommeren 1991 la Postverket ned postkontoret ved NMBU.

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) mente at det var en viktig velferdsoppgave å sikre at utdelingen av studentpost fortsatt kunne skje i NMBU-området, og SiÅs inngikk derfor en avtale med postverket om utlevering av studentpost.

Postverket har stilt postanlegget til disposisjon, og betaler for en halv stilling. Gjennom SiÅs finansierer studentene selv en halv stilling i studentposten.

 

Postekspedisjonen i Ås sentrum

Nærmeste postekspedisjon er i Coop Extra, Raveien 9, Ås. Her blir ordinære posttjenester utført. Det gjelder bl.a. inn- og utbetalinger, inn- og utlevering av rekommanderte sendinger og ordinære postpakker.

 

Studentposten - LUKA

Studentposten er ikke et ordinært postkontor. Her foregår kun utlevering av studentpost.
Dagens post skal normalt være utdelt i boksene kl 14.00 på hverdager.
.

 

LUKA er betjent:
mandag - fredag kl 12.00 - 1500.
Lørdag stengt. 

Telefon: 64 96 63 06.

 

Av og til er postsendingene for store til at de får plass i postboksene. Da vil du få en utleveringsseddel som er merket:

LUKA
studentposten
her

 

NB ! VIKTIG:

Når du mottar blanketten "Melding om postsending", må du sjekke følgende:

Hvis blanketten er poststemplet "1430 ÅS" skal du hente sendingen i Coop Extra i Raveien 9, Ås.

Hvis blanketten er merket  "LUKA - studentposten - HER", skal du hente sendingen hos oss.

 

Du kan legge inn beskjeder til andre studenter gjennom sprekkene i postboksanlegget.

Etter kl. 12.00 kan du få hjelp med å legge inn sendinger som er for store. Henvend deg i LUKA!

 

Riktig postadresse

Alle ordinære studenter ved NMBU får postboks hos oss. Det samme får ektefeller/samboere av studenter som bor i student-boligene.

NB! Barn av studenter må bruke c/o-adresse.
Postboksanlegget er for lite til at alle kan få egen postboks. De fleste må dele postboks med en annen. Du må derfor ikke fjerne post med annet navn. Meld fra i LUKA dersom ingen henter posten.

Riktig postadresse er en forutsetning for å hindre forsinkelser. Din postadresse ved NMBU er:

Student N.N.
Postboks xxx NMBU
1432 ÅS

Du må alltid huske å oppgi ditt postboksnummer, ikke din boligadresse. Det hender at noen bare oppgir sin boligadresse (f.eks. Mølla 101, Skogveien 28 osv.). Dette forsinker postutleveingen.

Erfaringen viser at de som mangler postboksadresse, får posten 1-2 dager senere enn nødvendig.

Vi ber derfor om hjelp til å hindre forsinkelser:

Sørg for å underrette alle dine forbindelser om korrekt postboksnummer.

Reiser du bort må du melde omadressering minst 1 uke i forveien. (Vi kan dessverre ikke omadressere posten for kortere tidsrom enn 14 virkedager).

For avgangsstudenter skal det meldes flytting senest 1. juli det året de slutter. (Skal du fortsette her, må du gi melding om det i god tid før 1. juli).

 

Sikkerhet

Vi legger meget stor vekt på at uvedkommende ikke skal få tilgang til studentenes post: Vi ber derfor om legitimasjon når vi må levere ut post direkte.

Har du glemt nøkkelen ? Vi har dessverre ikke kapasitet til å hente posten for deg.

Har du mistet nøkkelen, kan du få en ny fra vårt kontor i Smia (SiÅs Bolig).

 

Omadressering / ettersending av post

Vi omadresserer gjerne din post når du er på lengre ferie (mer enn 14 virkedager) eller når du slutter ved NMBU.

Når du slutter må du merke deg følgende: Vi omadresserer posten din i inntil 1 år etter at du har flyttet. Etter den tid blir posten returnert til avsender.
Du får omadresseringskort i Studentposten.
Henvend deg gjerne i luka når du skal omadressere slik at vi får registrert riktig adresse med en gang.

 

Frimerker

Studentposten selger ikke frimerker. Det får du derimot kjøpt i Boksmia.

 

Tømming av Postverkets (røde) postkasse

Postverkets (røde) postkasse blir tømt 1 gang pr. dag, ca. kl. 16.00.

 

 

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster