Velkommen som student ved NMBU

 

Einride Berg

Ditt hovedmål som student ved NMBU er naturligvis å tilegne deg kunnskap som vil gi deg ny faglig kompetanse. Du har valgt et lærested som kan gi deg landets høyeste utdanning innen ditt fagområde, og som har lange og gode tradisjoner. NMBU er Norges nest eldste utdanningsinstitusjon på universitetsnivå.

 

Her får du del i et helhetlig læringsmiljø der faglig utvikling går hånd i hånd med utvikling av det hele menneske. Ditt eget engasjement - også i utenomfaglig virksomhet - vil være avgjørende for resultatet.

 

Det er i studentmiljøet ved NMBU 60-70 ulike foreninger og lag som hver for seg og i samspill utgjør et unikt fritidstilbud med rikelige utfordringer for de fleste. Studentsamfunnet i Ås er den eldste og kraftigste medlemsorganisasjonen. Studentsamfunnet eier bygningen som danner rammen om de fleste kulturaktivitetene i miljøet.

 

Studentsamskipnaden i Ås ble opprettet i 1955, og er hjemlet i (ny) lov av 28.6.96 Om Studentsamskipnader. Vår strategiske plan for 2002-2006 bærer tittelen «Studenten i sentrum», og her er vår visjon formulert:

 

«Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovitenskap til landets mest attraktive lærested.»

 

Studentsamskipnaden i Ås driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner / restaurant og utleie av møte- og festlokaler. SiÅs skal gjøre sitt beste for at hverdagen din som student blir god. Mer om dette kan du lese på disse sider. Og mer til kan du lese i «ABC for Thorvald og Thora» som alle Ås-studentene får etter opptak ved NMBU.

 

 

Vennlig hilsen

Einride Berg, adm. direktør

 

 

Mål og virksomhet


Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er velferdsorganisasjon for studentene ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Vi driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner / restaurant og utleie av møte- og festlokaler. SiÅs har en årlig omsetning på noe over 50 mill. kr. og har 36 faste ansatte pr 1. februar 2015.

 

SiÅs' motto er «studenten i sentrum» der virksomhetsidéen er:

«Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) vil i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) bidra til et godt og unikt læringsmiljø med spesiell vekt på studentenes behov og medvirkning.

Sammen med studentorganisasjoner, lærested og kommune skal SiÅs bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt læringsmiljø i Ås.»

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster